Dünyayı güçlendirmek Enerji çeliğe bağlıdır. Güneşten ve rüzgardan petrole, gaza ve nükleer enerjiye kadar her türlü enerjinin üretilmesini ve taşınmasını mümkün kılan altyapıyı sağlar. Enerji çeliklerinde pazar lideriyiz ve bu kritik sektörün zorlu çalışma koşullarını karşılayan uzman çelikleri üretiyoruz. Aslında, rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynakları çeliğe bağımlıdır ve geleneksel fosil yakıtlı enerji santralleri ve altyapılardan daha fazla çelik yoğun.

Dünyanın düşük karbonlu bir ekonomiye geçişini sürdürme ihtiyacı göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji devriminin önümüzdeki on yıllarda hızla devam etmesi gerekiyor. Ve bu devrimi gerçekleştirmenin temelinde yatan malzeme çeliktir.